За БДВО
Мисията
PR Дейности
PR Награди
PR Образование
PR Сътрудничество
IPRA
CERP
PR Сътрудничество Станете член на БДВО   За Членове на БДВО  
PR приятели във и извън България

Основен момент във визията за развитие на БДВО е иницииране на първоначални контакти и установяване на сътрудничеството на БДВО с други организации - в рамките на България и международни такива.

Подписаното Споразумение за сътрудничество с IPRA на 1 юни 2002 г. бе първата реална стъпка за реализацията на тези намерения.

През 2003 г. БДВО стана член на CERP като национална организация в Европейската PR Конфедерация.

 
 Новини   Начало   Контакти 
©Copyright 2002 Bulgarian Public Relations Society Powered by Gugga