За БДВО
Мисията
PR Дейности
PR Награди
PR Образование
PR Сътрудничество
PR Образование Станете член на БДВО   За Членове на БДВО  
PR образованието в България

Първият специализиран курс по PR, прочетен през учебната 1989/1990 пред студентите от Факултета по журналистика на СУ "Св. Кл. Охридски", е подготвен от социолога доц. Здравко Райков. Интересът сред тях е много голям и показва, че в периода на прехода към демокрация обучението по пъблик рилейшънс отговаря на назрели обществени потребности. През март 1991 г. Департаментът " Масови комуникации " на новосъздадения частен Нов български университет (НБУ) в София открива първия си експериментален семестър с тригодишно обучение по PR като самостоятелна специалност, която студентите завършват с образователно-квалификационна степен "специалист". Петима от студентите по PR в НБУ създават през 1992 г. първата българска частна агенция за PR - "Прайм Ейджънси".

В Свободния факултет на Техническия университет в София от 1992 г. започва изучаването на специалността "Връзки с обществеността" в рамките на 5 семестъра като факултативна форма на обучение.

Сериозен тласък на започналия процес на изграждане на университетска специалност "Връзки с обществеността" в СУ "Климент Охридски" дава посещението на двамата експерти на ЮНЕСКО Чарлз ван дер Стратен и Роджър Хейз през 1993 г. в София, които на място проучват възможностите за създаване на катедри по PR в бившите социалистически страни и избират България, Унгария и Руската федерация. През май 1994 г. в Университета на Квебек, Монреал е обсъден първия вариант на статуса на глобалната университетска мрежа "Орбиком", която да обедини 25 катедри по комуникация и PR на ЮНЕСКО от цял свят, в чийто Съвет на директорите участва доц. д-р Тодор Петев.

За по-подробна информация относно PR образованието в България

 
 Новини   Начало   Контакти 
©Copyright 2002 Bulgarian Public Relations Society Powered by Gugga