За БДВО
Мисията
PR Дейности
PR Награди
PR Образование
PR Сътрудничество
Предстоящи
Минали
PR Дейности Станете член на БДВО   За Членове на БДВО  
Дейностите, които развива БДВО...

Всяка една от дейностите, които развива БДВО, е следствие от целите, които си поставя организацията, основните сред които, са:

  • да обединява PR-специалистите в България;
  • самостоятелно и в сътрудничество със сродни (национални и международни) организации да работи за утвърждаване на високо ниво на професионални и етични стандарти в PR-практиката;
  • да работи за разгръщане на професионалните връзки между академичното образование и практиката, за подпомагане развитието на PR като самостоятелна научна и практико-приложна област;

 
 Новини   Начало   Контакти 
©Copyright 2002 Bulgarian Public Relations Society Powered by Gugga