За БДВО
Мисията
PR Дейности
PR Награди
PR Образование
PR Сътрудничество
Мисията Станете член на БДВО   За Членове на БДВО  
Като професионална организация на специалисти в областта на пъблик рилейшънс и комуникациите, Българско дружество за връзки с обществеността работи за:

  • Утвърждаване на етични и високи професионални стандарти в PR практиката;

  • Популяризиране на актуални образователни, изследователски и практически постижения в областта на обществената комуникация в Европа и по света;

  • По-тясно свързване на учебните и квалификационни програми във висшите училища с потребностите на социалната практика и перспективите на професионалния пазар;

  • Изграждане и развитие на информационна мрежа между професионалисти от страната и чужбина.


  •  
     Новини   Начало   Контакти 
    ©Copyright 2002 Bulgarian Public Relations Society Powered by Gugga