За БДВО
Мисията
PR Дейности
PR Награди
PR Образование
PR Сътрудничество
История
Основни Документи
Ръководни Органи
Структура
Членство в БДВО
За БДВО Станете член на БДВО   За Членове на БДВО  
Добре дошли в сайта на Българско дружество за
връзки с обществеността!


Public Relatons професията в България e на прага на третото си десетилетие. По света PR-теоретиците отброяват второто столетие. Това от своя страна дава възможност на нас, PR-практиците в България, да не oткриваме вече постигнатото и да не допускаме грешките на своите колеги... И така, по-бързо да вървим напред. Нека припомним историята за онзи англичанин, когото попитали как ливадата му е станала толкова гъста и зелена и който отговорил: "Много просто - косиш и поливаш, поливаш и косиш, и така сто години...".
    Истина е, че ни очаква дълъг път. Препятствията по този път пред PR-практиците са само неотменна част от пътя и доказателство, че се движим в правилната посока. Това важи в пълна сила и за първата и най-голяма организация на практици и студенти по PR - Българско дружество за връзки с обществеността.
    Като всяка професионална организация, БДВО има за цел да утвърждава професията, високите критерии за нейното практикуване и да бъде мост в общуването между различните общности в самата професионална гилдия. В различен период фокусът може да се измества, но има нещо, което е важно и е в основата на всеки опит за обединеност, намиращ израз във формализиране в организирана структура. Същественото е, че дружеството само по себе си не може да работи за реализацията на каквито и да било цели. Това, което съживява структурата и я прави действаща, са хората - т.е. ние, членовете на БДВО. Членството в БДВО е въпрос на свободен избор. Но след като този избор вече е направен, на преден план изниква въпросът за ползите и отговорностите, които следват; за взаимността в отношенията организация - член и др.под.
    БДВО има претенцията да не бъде просто "една организация" за своите членове. БДВО не бива да бъде и "тяхната" организация. БДВО е нашето "ние", в чиято цялост се включват аз, ти и те. Нашето разбиране за ангажираност. Отговорност на членовете на БДВО. На тези, които вече близо двадесет години изграждат имиджа на професията в нашата страна. И ако искаш нещо да се случи или да се промени, бъди инициатор, или бъди част от екипа, който прави така, че нещата да стават действителност.
    Този сайт е само едно доказателство, че нещо се случва, че правим една голяма стъпка към релизацията на целите си. Вярваме, че www.bdvo.org ще бъде не просто "техният" периметър в уебпространството, а една добра възможност да комуникираме по-добре по между си - всички ние, членовете на БДВО и приятелите на БДВО.
    Очакваме ви отново и се надяваме да се присъедините към екипа, който не може и не иска да чака някой да направи нещо, а сам прави нещата да се случват.

Винаги сте добре дошли на адрес www.bdvo.org : ) От екипа

 
 Новини   Начало   Контакти 
©Copyright 2002 Bulgarian Public Relations Society Powered by Gugga